Oikeudenmukaisuus vaaliteemana - mutu

Torstai 9.4.2015 klo 13.19 - Taisto Miettinen

Monen ehdokkaan vaaliteemana on oikeudenmukaisuus. Mitä oikeudenmukaisuus oikein tarkoittaa? Oikeudenmukaisuus tarkoittaa oikeamielisyyttä, sitä mikä vastaa yleistä oikeuskäsitystä. 

Oikeudenmukaisuuden käsite on hyve, joka on mm. aikaan, paikkaan ja kulttuuriin sidottua.  Esim. Islamilainen ja länsimainen oikeudenmukaisuuden käsite poikkevat olennaisesti toisistaan. Oikeudenmukaisuus riippuu oikeuskäsityksestä, joka on subjektiivinen asia ja se vaihtelee laajasti puhujasta riippuen. Kansanomaisesti sitä voitaneen pitää oikeamielisenä ajatteluna, joka lähtee subjektiivista eli henkilön omista arvostusnäkökohdista. Subjektiivinen oikeuskäsitys voi olla kuitenkin ristiriidassa yleisen oikeuskäsityksen / lain kanssa. Tieto on siten valtaa myös yleisessä oikeudenmukaisuudessa. Jos henkilö ei tiedä ”oikeuden” puitteita (=lakia), kuinka hän voi toimia sen”mukaisesti” ?

Oikeudenmukaisuudesta tulee hetimiten mieleen eräs valitettava tapaus, jota olin hoitamassa asiamiehenä. Kunnan viranomaiset tekivät aikoinaan päätöksen huostaanotossa, jota esitettiin kunnan sosiaalilautakunnan kokouksessa kiireellisesti hyväksyttäväksi ennen lainmuutosta, jossa asiat siirtyivät hallinto-oikeuden päätettäväksi. Olin asiaan osallisen avustaja lautakunnan kokouksessa, jossa toin ilmi toisen asiamiehen kanssa mm. sen, kuinka huostaanottoesitys on syvästi ristiriidassa oikeuskäytännön ratkaisujen kanssa. Lautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti huostaanotosta ilman esim. lisäselvitysten pyytämistä. Lautakunnan päätös kumoutui myöhemmin, voi sanoa, että 10-0 hallinto-oikeudessa. Perheelle aiheutettiin suuri tragedia ko. asian käsittelyn aikana, jolloin myöskin lapsen koulumenestys kärsi siten, että lasta oltiin seuraavaksi siirtämässä samojen virkamiesten toimesta hetimiten miltei väkisin apuluokalle. Perhe ei tähän oikeutetusti suostunut. Lapsen koulumenestys palautui ennalleen rasittavan oikeusprosessin jälkeen.

Muistikuvani mukaan lautakunnan puheenjohtajana toimi henkilö, joka mainosti kunnallisvaalien vaaliteemoinaan oikeudenmukaisuutta. Minulle ko. teema kuullosti hänen kohdallaan erittäin huvittavalta ja samalla surulliselta. Voin perustellusti kysyä sitä, mitä oikeudenmukaisuus oli tässä yksittäisessä tapauksessa ja hänen kohdallaan ? Se ei toteutunut ainakaan ko. perheen ja lapsen osalta. Syynä oli luonnollisesti tietämättömyys oikeuden-mukaisista säännöksistä.

Voiko oikeudenmukaisuutta olla ilman tietoisuutta säännöksistä ? Verrataanpa asiaa lääkäriin. Maallikkona voin kommentoida, diagnosoida ja tehdä oletuksia jonkun sairaudesta. Minulla ei ole kuitenkaan minkäänlaista kompetenssia arvioida lopullista diagnoosia ja oikeaa lääkitystä asiaan, vaan sitä varten ovat alan ammattilaiset. Oikeudenmukaisuus vaatii myöskin tietoisuutta oikeuden mukaisesta ”pelikentästä”, kuten lääketieteellinen parantaminen lääketieteestä, jotta sitä kykenee hoitamaan ammattitaitoisesti. No, joka tapauksessa oikeudenmukaisuus näyttää ja kuulostaa hyvältä vaaliteemalta mutu-tuntumallakin. Toinen asia on se, miten se käytännössä hoituu, ottamatta kantaa yksittäisiin tilanteisiin

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus, oikeusturva ja oikeusvarmuus Suomessa - Perusoikeuksiesi hinta?

Torstai 19.2.2015 klo 23.15 - Taisto Miettinen

Kuinka paljon sinun perustuslain suojaamat perusoikeutesi maksavat?

Tapaus Anneli Auer tulee jäämään Suomen rikoshistoriaan erittäin erikoisena tapauksena. Tapauksessa voidaan oikeutetusti miettiä oikeudenmukaisuuden, oikeusturvan ja oikeusvarmuuden toteutumista.

2010 käräjäoikeus syyllinen 2-1

2011 hovioikeus syytön 3-0

2013 käräjäoikeus syyllinen 2-1

2014 hovioikeus syytön 2-1

Syytön 7 – syyllinen 5

Asian käsittely on kestänyt monta vuotta, oikeuden todeten vuorotellen Auerin syyllistyneen murhaan ja välillä todeten syyttömyyden. Monet ratkaisut, samoin kuin viimeinen ratkaisu on syntynyt äänestyksellä 2-1. Kullakin tuomarilla on oma henkilökohtainen näkemys tilanteesta. Kysymys on näyttökynnyksen arvioinnista. Mikäli yksi tuomareista olisi ollut toinen henkilö, olisi jutun lopputulos voinut olla erilainen ja Auer olisi tuomittu murhasta elinkautiseen. Toteutuuko kansalaisten oikeusturva 2-1 äänestyspäätöksillä ? Emme voi kuvitellakaan, mikä henkinen taakka ja epävarmuus omasta elämästään vuosia kestäneestä syyllinen-syytön pallottelusta Auerille on koitunut. Oikeusturvan ja oikeusvarmuuden toteutuminen suomalaisessa oikeusjärjestelmässä?

Auer on ollut asian vuoksi vangittuna syyttömänä yli 600 pv eli miltei 2 vuotta. Auer on ollut väkisin erossa hänelle läheisistä henkilöistä ja normaalista elämästä, samoin kuin yritystoiminnan harjoittamisestaan. Henkilön perusoikeuksia on rajattu. Saako henkilö niihin oikeutta rahakorvauksella ? Auerilla on 4 lasta. Mikä on vanhemman suhde lapsiinsa ja lasten suhde vanhempaansa, kun lapset ovat saaneet seurata oman vanhempansa asian käsittelyä aitiopaikalta monissa kuulusteluissa ja julkisuudessa. Varmaa on, ettei oikeudenmukaisuus toteudu tällä saralla.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: oikeudenmukaisuus, oikeusvarmuus, anneli auer