Vaalimainosfarssi Espoossa - ministerinkin mainokset poistettiin

Keskiviikko 25.3.2015 klo 0.46 - Taisto Miettinen

Vaalimainosfarssi - ministerinkin vaalimainokset poistettiin. Jatkuuko farssi Vantaalla?

Valtiolla on ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varrelle, jossa todetaan mm. että vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä. Vaalimainokset voidaan ohjeen mukaan sijoittaavaltion omistamien liikenneväylien varrelle, joita liikenneväyliä on mm. kaupunkien sisällä. 

Maantielain mukaan vaaleja koskevat ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan yhtä kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta (varsinainen vaalipäivä). Tuo päivä on ollut viime viikon torstai 19.3, jonka jälkeen niitä on asennettu paikoilleen liikenneviraston ohjeen ja valtion tieverkoston kartan perusteella. Maanantaina 23.3 Espoossa poistettiin lukuisa määrä vaalijulisteita Espoon kaupungin toimesta.

Tänään paikan päällä saamani tiedon mukaan Espoon kaupungin teknisen yksikön päällikkö on ohjeistanut teknisen yksikön työntekijöitä poistamaan kaikki Espoon alueella olevat vaalimainokset. Teknisestä yksiköstä oli informoitu päällikköä tiellä olevan hiekan keräämisen kiireistä, mutta vaalijulisteiden poistaminen oli mennyt kiireellisyydessä hiekan keräämisen edelle. Käskyn mukaisesti teknisen yksikön henkilöitä valjastettiin vaalijulisteiden poistoon teiden varsilta. Vaalijulisteita poistettiin siten myöskin valtion teiden osalta, joiden hoito kuuluu ELY-keskukselle. Vaalimainoksia on poistettu Espoossa mm. valtion omistamilta Vanhalta Turuntieltä sekä Kauklahdenväylältä sekä joukossa on ollut myös mm. nykyisen ministerin vaalijulisteita.

Espoon kaupunki on siten poistanut vaalijulisteita teiltä, joita se ei edes omista/hallitse. Teknisen yksikön päällikkö myönsi tänään tehneensä asiassa virheen. Käskyn peruuttamisen perusteella teknisen yksikön työntekijät lähtivät palauttamaan poisvietyjä vaalimainoksia paikoilleen. Kaupungin varikolla oli suuri määrä poistettuja vaalijulisteita, jotka olivat poiston, siirron ja varastoinnin yhteydessä vahingoittuneet.

Tänään saamani tiedon mukaan Vantaan kaupunki / teknisen yksikön päällikkö on informoinut vastaavasti poistavansa kaikki Vantaan alueella olevat vaalijulisteet. Teknisen yksikön päällikön mukaan eri puolueiden kanssa olisi sovittu siitä, ettei Vantaan alueelle asenneta vaalijulisteita. Tiedossani ei ole tämän ”sopimuksen” yksityiskohtia.

Vantaan kaupungin näkemyksen mukainen mahdollinen suullinen sopimus sitoo luonnollisesti siitä sopivia osapuolia oikeustoimilain mukaisesti. Sen sijaan sopimus ei sido muita, siihen osallistumattomia osapuolia. Vantaan kaupunki ei omista valtion teitä, joten Vantaan kaupunki ei voi sopia sitovasti asiasta ilman tien omistavan valtion suostumusta. Valtio ei ole tällaista tietääkseni ilmoittanut sovitun, vaan vaalimainontaa koskee (tänä vuonna annettu) edellä mainittu ohje. Nähtäväksi jää, toistuuko Espoon farssi myös Vantaalla. Asialla on tietysti työllistävä vaikutus sekä Vantaan kaupungille, että eduskuntavaaliehdokkaille, kuten Espoossakin tapahtui.

Asiaa sääntelee myös muu lainsäädäntö. Rikoslaki 35:1 mukaan joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Vahingonkorvauslaki 2:1 mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Lain 5:1 mukaan vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta. Milloin vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapauksissa on erittäin painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Erikoista asiassa on myös se, että valtion tiekartaston mukaan esim. Espoon Finnoontie olisi valtion omistama tie. Vastaava ilmoitus on saatu myös liikennevirastosta puhelimitse. Espoon kaupungin mukaan Finnoontie kuuluu kaupungille, jolla on myös sitä koskeva kartta. Kartta on lisätty kaupungin internet-sivuille vasta maanantaina 23.3. Kumpi kartta ja saatu tieto on oikea ? Ilmeisesti ehdokkaiden edellytetään ristiriitaisessa informaatiotilanteessa selvittävän maanomistusta maanmittauslaitokselta ?

Meillä on ollut viimeksi EU-vaalit 2014 ja kunnallisvaalit 2012. Vaaleja on ollut myös lukuisia kertoja aiemminkin. Luulisi vaalimainosasioiden hoidon olevan jo tuttua toimintaa kuntien ja kaupunkien virastoissa.

Asiassa on myös jotain positiivista: Virkamies myöntää tehneensä virheen sekä vaalityötä varikolla. Kiitos Espoon kaupungin ystävällisille ja avuliaille miehille ja naisille Mikkelän varikolla, jotka joutuvat toimimaan asiassa vain annettujen käskyjen mukaisesti.

Espoon kaupungin Vaalien ulkomainonnan ohjeet 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vaalimainos ministeri

Luottamustehtävien jakoon pelisäännöt

Tiistai 3.3.2015 klo 22.44 - Taisto Miettinen

Mielipidekirjoitus julkaistu Kaunis Granissa 3/2015 s. 11

Kauniaisten kunnanvaltuusto käsitteli valtuuston puheenjohtajiston ja kaupunginhallituksen jäsenten valintaa kokouksessaan 2.2.2015. Esitin valtuuston kokouksessa, että vanha puheenjohtajisto jatkaisi. Puheenvuorossa toin esille sen, että puheenjohtajien paikat tulee jakaa tasapuolisesti suurimpien puolueiden kesken siten, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja on RKP:stä (suurin puolue) ja valtuuston puheenjohtaja kokoomuksesta (toiseksi suurin). Näin asian tulisi tasapuolisuuden nimissä ollakin.

RKP ja Kokoomus esittivät viime Kaunis Granin numerossa erilaisia näkemyksiä valtuuston puheenjohtajuudesta sopimisesta. Haastattelusta ilmeni, että puheenjohtajan vaihdoksesta olisi RKP:n mukaan sovittu 2 vuotta sitten. Kokoomus puolestaan välillisesti katsoo, ettei tällaisesta ole sovittu. Todettakoon, että ainakaan Perussuomalaisten valtuustoryhmällä ei ole ollut tiedossa minkäänlaista sopimusta valtuuston puheenjohtajuuden vaihdosta.

Mielestäni asiassa on kyse yleisellä tasolla suuresta ongelmasta eli päätöksenteon avoimuudesta. Moni kannattaa puheissaan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kaiken päätöksenteon tulisi ollakin avointa, mikäli kyse ei ole salassa pidettävästä seikasta taikka vastaavasta syystä. Näin asioiden tulisi olla myös puoluepolitiikassa, varsinkin silloin, kun on kyse kaikkiin liittyvistä asioista ja vielä kuntalaisiin liittyen. En näe nykyaikaiseksi enkä avoimeksi sitä Kauniaisten luottamushenkilöiden noudattamaa epämääräistä käytäntöä, että paikkajaoista sovitaan salaisesti suurimpien puolueiden kesken ja annetaan jäljelle jääneet paikat pienille puolueille keskenään sovittavaksi.

Lähiseudulla mm. ainakin Espoossa ja Kirkkonummella on kaupungin johtosäännöissä määritelty kaupunginhallituksen nimittämä kaikkien eri puolueiden edustajista koostuva paikkajakotoimikunta, joka pisteytysten perusteella sopii keskenään luottamustehtävien jaosta avoimesti eri puolueiden/henkilöiden saamien paikkojen/äänien perusteella. Näin tulisi Kauniaisissakin menetellä salaisten sopimusten sijaan, jos asioissa halutaan myös käytännössä olla avoimia. Epäselvyyksien välttämiseksi sekä avoimuuden lisäämiseksi tulen jatkossa jättämään valtuuston kokouksessa aloitteen paikkajakotoimikunnan perustamisesta Kauniaisiin. Nähtäväksi jää, kuinka avoimia Kauniaisissa käytännössä halutaan olla.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto. luottamusmies, Kaunis Grani