Kokous 13.5.2013

3. Lausunto metropolialueen esiselvityksestä

Ajatuksia metropolilausuntoon, jotka toimitettu etukäteen muille puolueille

Kauniaisten pitäisi perustella lyhykäisesti miksi hylkäämme kunkin esitetyn ehdotuksen + metropolihallinnon tehtävät ? (Osittain kannatettu)

- kannatettu esityksen 2-pääkohdan 3-kohdan mukaista maankäytön, asumisen ja liikennealueiden suunnittelua

- kannatettu ensisijaisesti selvitysaluetta Espoon kanssa ja toissijaisesti kohdan 2 mukaista selvitysaluetta (kohta 3 ?)

Kohdissa 2- 3 on ehdotettu vaaleilla valittua metropolihallintoa. Hyväksytäänkö nimenomaisesti tai hiljaisesti ? Kiintiöpohjainen ? Jos vaalia vastustetaan, niin mikä olisi vaalien vaihtoehto ? Ehdotettu kuntayhtymää ?