Kokous 13.3.2017

9. Hallintosäännön uudistaminen

Pidin puheenvuoron ja kannatin KH hallintosääntöluonnoksessa s. 4 olevaa esitystä luottamushenkilötoimikunnasta "Kaupunginhallitus asettaa luottamushenkilötoimikunnan valmistelemaan poliittisten ryhmien kesken valtuustokautta koskevaa luottamushenkilöorganisaation paikkajakoa. Toimikunnassa on yksi (1) edustaja ja hänelle valittu varaedustaja kutakin vaaleissa valtuustoon paikkoja saanutta puoluetta kohden. Valtuustoon paikkoja saaneet puolueet nimeävät edustajansa. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Viittaan asian osalta blogiini: RKP vastustaa avoimuutta

Muilta osin äänestin pöytäkirjan mukaisesti.


VALTUUSTOALOITE Jätin seuraavan aloitteen:

Maksuttomat liukuesteet jalkineisiin kaikille 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille Kauniaislaisille

Liukuesteet ennaltaehkäisevät kaatumisia, estävät inhimillistä kärsimystä sekä toimintakyvyn alentumista. Liukuesteillä ennaltaehkäistään liukkaiden kelien mahdollisia lonkka- ja rannemurtumia sekä siitä aiheutuvia leikkauksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Yle mukaan joka toinen yli 80-vuotias suomalainen kaatuu kerran vuodessa ja syynä on usein liukastuminen. Kaatumiset aiheuttavat vahinkoja pienistä mustelmista ja murtumista aina vakaviin aivovammoihin asti. Muutaman kympin sijoitus per liukastumiseste voi säästää kymmenien tuhansien
eurojen hoitokustannuksilta. Yhden lonkkaleikkauksen hinta on noin 20.000 €.

Ainakin Espoossa, Valtimossa ja Turussa on vastaavasti jaettu maksuttomia liukuesteitä senioreille. Kustannus Espoossa on ollut n. 8-14 eur/kpl.

Esitän, että 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat Kauniaislaiset saavat kaupungilta maksuttomat liukuesteet jalkineisiin.

Liite: Espoon tiedote liukuesteistä


Asiaa käsiteltiin 12.3.2018, jossa esitin aloitteen palauttamista uudelleenarviointia varten, perusteluna ikärajan alentaminen 65 vuoteen sekä byrokratian vähentäminen, kun kaupunki hankkisi ja jakaisi liukuesteet