Kuntavaalit

Perussuomalaiset Kauniaisissa

1. Kauniaisten taloutta on tervehdytettävä

2. Turvallisuuteen on panostettava

3. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

4. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

Korostan lisäksi itse:

Oikeudenmukaisuutta

Minulla on oikeustieteellinen korkeakoulutus ja 30 v työkokemus (lakimies, käräjätuomari) sekä toimin päätöksenteossa oikeudenmukaisesti säännöksistä myös käytännössä tietoisena

Kuntalaisia on kohdeltava kunnan päätöksenteossa tasapuolisesti ja joutuisasti. Liian moni on kokenut kunnallisen päätöksenteon hitauden ja turhan byrokratian.


Kuntalaisten tulee saada parasta mahdollista palvelua ja ammattitaitoa. Toimiessani asiamiehenä tietooni on tullut, että kunnan päätökset ovat luvattoman monesti muuttuneet valitusinstansseissa. Tämä aiheuttaa mm. hankkeiden viivästymistä, turhaa työtä ja kustannuksia kaikille osapuolille. Riittävää ammattitaitoa ja koulutusta ei voi koskaan korostaa liikaa.

Taloustietämystä

Kunnan taloutta on tervehdyttävä, joka vaatii taloustietämystä. Minulla on taloustieteellinen korkeakoulutus ja 10v työkokemus (yritystutkija, rahoituspäällikkö).

Suomalainen elinkeinoelämä, talousasiat sekä eri alojen yritykset ja niiden tilanteet ovat työn (yritystutkija/rahoituspäällikkö) kautta tuttuja Uudenmaan alueella. Toimin myös yrittäjänä.

Tehokkuutta ja avoimuutta

Asioiden ajaminen vaatii sisukkuutta ja tehokkuutta, joista minulla on käytännön todellisia näyttöjä. mm. esitykset valtuustossa, saavutettu urheilumenestys sekä monipuolinen koulutus- ja työkokemus. Minulla on kokemusta myös talonrakentamisesta ja -remontoinnista sekä tienrakennuksesta myös työnjohtotehtävissä. Teen kunnolla sen, mihin ryhdyn.

Kunnan päätöksenteon on oltava avointa, jotta kuntalaisilla olisi tietoa heitä koskevista asioista.

Kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta

Kuntalaisten perushyvinvointiin on panostettava. Laadukkaiden koulutuksen, päivähoidon, vanhusten- ja terveyshuollon sekä muiden peruspalveluiden riittävät resurssit ja taso on turvattava jatkossakin. Perheitä on tuettava perheen tarpeiden mukaisesti.

Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia luonnonläheisessä Kauniaisissa on tuettava kaiken ikäisille ja -kuntoisille. Minulla on pitkäaikainen kokemus monipuolisista liikunnallisista harrastuksista sekä niiden merkityksestä hyvinvointiin ja tulevaisuudelle.

Jokaisen kuntalaisen turvallisuus on taattava. Erityisesti tämä koskee lapsia ja vanhuksia. Itselläni on 2 tyttölasta. Vanhukset ovat myös lähellä sydäntäni. Oma 85-v äitini asuu myös Kauniaisissa. Liikkuminen ja koulussa olo on koettava turvalliseksi.

Viihtyisää ympäristöä ja yrittäjyyden tukemista

Ekologisuus/vihreät arvot, kierrätys ja Kauniaisten puistomaisuus ovat myös tärkeitä asioita minulle.

Kauniaisten pienyrittäjyyttä on tuettava mm. kaavoituksessa mahdollistamalla toimintaan tarvittavia tiloja.

Koulutukseen panostamista

Koulutukseen tulee panostaa. Minulla on vuosien kokemus lapsi- ja varhaisnuorisotyötä sekä koulutustyöstä opettajana.

Kaksikielisyyttä on tuettava. Omat lapseni ovat olleet kielikylpyluokilla ja kielikylpy Kauniaisissa on taattava jatkossakin. Suomen/ruotsinkielisten koulujen välistä yhteistyötä on tiivistettävä