Valtuutettu Veronica Rehn-Kivi esitti seuraavan ponnen hyväksymistä: "Samalla kun valtuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen se edellyttää, että uudisrakennus toteutetaan pistetalona, kuten naapuritontin no 30 nelikerroksiset rakennukset, että se sijoitetaan rakennusalan itäiseen päätyyn ja että räystäskorkeus ei ylitä tontin 30:n kadun viereisen rakennuksen räystäskorkeutta."

Pöytäkirjan mukaan: Valtuutettu Taisto Miettinen esitti, että kaavaehdotus palautetaan valmisteluun siten, että rakennuksen sijoittelua voidaan tarkastella uudelleen.

Puheenvuoroni mukaan kaavaehdotus on virheellinen, mikäli siihen pitää lisäätä ponsi. Ponsi ei kuitenkaan muuta kaavaa. Jos tilanne halutaan olevan ponnen mukainen, tulee kaavaa muuttaa ja asia tulee palauttaa.