Kokous 23.4.2014

Muut asiat

Lautakunnan edellisen kokouksen 7.4 päätöksen mukaan: Lautakunta käy keskustelua yhtenäisestä peruskoulusta ja koulujen käyttäjien vaihtamisesta. Yhtenäistä perusopetuksen koulua ja koulurakennusten käyttäjien vaihtamista käsitellään uudelleen lautakunnan 23.4. kokouksessa.

Asia ei tullut esille uudelleen lautakunnassa, koska KH oli tehnyt asiassa seuraavan sisältöisen päätöksen (lautakunnan pöytäkirjan mukaan)

Kauniaisten yhtenäinen suomenkielinen peruskoulu

KH on huhtikuussa 2014 talouden sopeutusseminaarissa käsitellyt sivistystoimen strategisia kehittämiskysymyksiä, kuten yhtenäistä peruskoulua ja lukioiden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä.

KH päätti 15.4.2014 (KH § 92) asettaa työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä. Työryhmään nimettiin KH:n edustajat ao. lautakunnissa Stefan Stenberg ja Tiina Rintamäki-Ovaska, lautakuntien puheenjohtajat Irmeli Viherluoto-Lindström ja Johan Johansson sekä valtuuston II varapuheenjohtaja Juha Pesonen. Puheenjohtajaksi nimettiin Stefan Stenberg. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin Heidi Backman. Lisäksi KH päätti yhtenäiskoulukysymyksen valmisteluun liittyen, että lähtökohdaksi tulee ottaa, että koulurakennukset säilyvät nykyisessä käytössään.

Lautakunta kävi asiasta keskustelua ja toteaa omalta osaltaan, että yhtenäisen suomenkielisen peruskoulun selvitystyö tulisi suorittaa eri ratkaisuvaihtoehdoilla ottaen huomioon eri vaihtoehtojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Lautakunta toivoo, että selvitystyössä ei etukäteen rajattaisi esimerkiksi suomenkielisen opetustoimen tilakysymyksiä pois.

Lisäksi lautakunta toivoo, että työryhmä kuulisi suomenkielistä opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaa vielä kevään aikana.