Kokous 11.5.2016

38 Perusopetuksen yhtenäiskoulu

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Sivistystoimenjohtaja muutti päätösesitystään:

Lautakunta päättää merkitä edellä selostetun sekä esityslistan liitteenä olevan kustannusarvion tiedoksi ja päättää järjestää yhdessä KH:n kanssa kuulemistilaisuuden 23.5.2016. Kuulemistilaisuuden jälkeen lautakunta päättää osaltaan perusopetuksen yhtenäiskoulusta.

Päätös:

Lautakunta päätti asiasta muutetun päätösesityksen mukaisesti ja päätti yksimielisesti tämän lisäksi, että opettajille tammikuussa 2015 asiasta tehty kysely uusitaan.