Kokous 2.2.2015

2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen

Esitin, että vanha puheenjohtajisto jatkaa, joka sai kannatusta. Puheenvuorossani toin esille, että puheenjohtajien paikat tulee jakaa tasapuolisesti suurimpien puolueiden kesken siten, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja on RKP:stä ja valtuuston puheenjohtaja kokoomuksesta. Asiasta enemmälti blogissani (RKP jyrää Kauniaisissa).

Asiassa suoritettiin suhteellinen vaali, jossa puheenjohtajaksi esitettin listalla Pj Ala-Reinikka (KOK), 1. varapj. Miettinen (PS) ja 2. varapj. Laurila (SDP). Lista sai suhteellisessa äänestyksessä 15/35 ääntä.

3. Kaupunginhallituksen jäsenten valitseminen

Esitin suhteellista vaalitapaa kaupunginhallituksen jäsenten valinnassa, joka sai kannatusta. Listalla oli mm. jäseneksi Miettinen (PS) ja varajäseneksi Huttunen (PS), joka sai suhteellisessa äänestyksessä 15/35 ääntä

Esitin suhteellista vaalitapaa kaupunginhallituksen puheenjohtajien valinnassa, joka sai kannatusta. Lista sai suhteellisessa äänestyksessä 15/35 ääntä.

5. Lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi laiksi

Esitin lausuntoon lisättäväksi viimeiseksi virkkeeksi " Kuntia tulee kuulla lain jatkovalmistelussa". Perusteluna oli se, että lakiluonnos on vielä esityksen mukaan epäselvä ja avoin, joka tulee jättää vielä valmisteltavaksi. Kuntia tulee kuulla valmiista esityksestä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Vuokravakuuden antaminen Kauniaisten Yrittäjät ry - Grankulla Företagare rf:lle ns. Kimppakonttoritilan vuokrausta varten

Esitin lausuntoon lisättäväksi viimeiseksi virkkeeksi " Kaupunginjohtaja valtuutetaan sopimaan vakuuden tarkemmista ehdoista". Perusteluna oli se, että esityksessä oli ko. teksti, mutta valtuutusta ei ollut päätösesityksessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.