Kokous 7.4.2014

Kauniaisten yhtenäinen suomenkielinen peruskoulu

Lautakunta käy keskustelua yhtenäisestä peruskoulusta ja koulujen käyttäjien vaihtamisesta. Yhtenäistä perusopetuksen koulua ja koulurakennusten käyttäjien vaihtamista käsitellään uudelleen lautakunnan 23.4. kokouksessa.

Asukasilta yhtenäisestä peruskoulusta ja koulurakennusten käyttäjien vaihtamisesta pidetään Mäntymäen koulussa 15.4. Nuorisovaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 5.5.