Kokous 17.2.2014

Päivähoidon kiinteistöstrategian päivitys

Asia koskee Heikelintien, Metsämajan, Puistokujan ja Satuvuoren päiväkotia, joiden toiminta on tarkoitus siirtää valmistuvaan Sansinpellon päiväkotiin sekä myöhemmin valmistuvaan Koivuhovin päiväkotiin.

Asia herättänee kuntalaisissa todennäköisesti paljon tunteita ja keskustelua. Tämän vuoksi (päätös:) lautakunta kuulee kuntalaisia päiväkotiselvityksestä 5.3 ja lautakunta vierailee Heikelintien, Metsämajan, Puistokujan ja Satuvuoren päiväkodissa ennen esitystä asiasta kaupunginhallitukselle.