Taisto-teesi

TAISTO - teesi kunnan päätöksentekoon
 
Tehokkuus: Haluatko tehokkaan valtuutetun, jolla on myös käytännössä todellisia näyttöjä tehokkuudesta sekä joka tekee kunnolla sen, mihin ryhtyy

Ammattitaito: Haluatko ammattitaitoisen valtuutetun, jolla on myös käytännössä monipuolinen korkeakoulutus sekä työkokemus

Ilmaisutaito: Haluatko taitavan valtuutetun, joka myös käytännössä ilmaisee mielipiteitä pätevästi sekä suullisesti että kirjallisesti

Sisukkuus: Haluatko sisukkaan valtuutetun, joka on myös käytännössä tarpeeksi sisukas ajamaan tärkeitä yhteisiä asioita sekä olemaan sanojensa mittainen mies

Taloustietämys: Haluatko tietävän valtuutetun, jolla on myös käytännössä taloustieteellinen korkeakoulutus ja työkokemus (yritystutkija, rahoituspäällikkö)

Oikeudenmukaisuus: Haluatko oikeudenmukaisen valtuutetun, jolla on oikeustieteellinen korkeakoulutus ja työkokemus (lakimies, käräjätuomari) sekä joka toimii päätöksenteossa oikeudenmukaisesti säännöksistä myös käytännössä tietoisena

 

TAISTO - vaatimukset ovat kovia, jos puheiden sijaan tarkastellaan todellisia käytännön tekoja.

Ne kaikki löytyvät kuitenkin samasta ehdokkaasta.

Olen rautainen monialaosaaja, jolla on koulutusta ja monipuolista työkokemusta kuin pienellä kylällä.

Jos sinulla olisi yritys tai huomattava omaisuus, niin antaisitko sen maallikon hoidettavaksi, vai edellyttäisitkö henkilöltä ammattitaitoa ? Sama koskee kuntaa, jossa päätetään sinua ja perhettäsi koskevista asioista, käytitte sen palveluita sitten aktiivisesti taikka passiivisesti. Päätöksenteko edellyttää erittäin useasti taloudellista, juridista sekä koulutuksellista tietämystä.
 
Nyt sinulla on mahdolisuus osaltasi vaikuttaa siihen, kuinka ammattitaitoisesti sinun ja perheesi asioita hoidetaan.