Kaupunkirata:

Avustussopimukseen ehdotetaan kirjattavaksi projektin kustannusten ja EU-avustuksen jakautumista seuraavasti:

- Valtio (LVM / Väylävirasto): 50 % (kustannukset 11 M€, avustus 5,5 M€)

- Espoon kaupunki: 40 % (kustannukset 8,8 M€, avustus 4,4 M€)

- Kauniaisten kaupunki: 10 % (kustannukset 2,2 M€, avustus 1,1 M€)

Kauniaisten osuus suunnittelun kustannuksista on melko suuri suhteessa Espooseen ja sen saamaan hyötyyn nähden oli vertailun kohteena radan varrella olevat asukkaat, junan käyttäjät, rataosuuden pituus tmv vastaavat seikat.

Esitin ponnen hyväksymistä