Kokous 29.4.2013

2. Klostretin yhtiöittäminen ja myynti sekä sekä niihin liittyvät rahoitusjärjestelyt

- KH esittänyt määräalan myyntiä perustettavan yhtiön lukuun, jotka osakkeet sitten myytäisiin myöhemmin edelleen.Toin esille (ainoa käytetty puheenvuoro) sen, että esityksessä ei ole (kohdassa: vaihtoehtoina myyntitavoista) pohdittu ollenkaan myyntiä määräalana (vain koko tontin myynti taikka yhtiön perustaminen). Määräalan myynti perustettavan yhtiön lukuun aiheuttaa kaupungin omistamalle perustettavalle yhtiölle (käytännössä kaupungille ja veronmaksajille) ylimääräisen n. 88.000 €:n varainsiirtoveron. Määrälan myynnillä kaupungille ei aiheutuisi varainsiirtoveroa.

5. Kauniaisten lukioiden yhteistyö
- Tehdyt toimenpiteet tuotu valtuustolle tiedoksi. Toin esille sen, että nuorten esitykset ja aloitteet on käsiteltävä pikaisella aikataululla. Nuorten esitys oli tehty 13.11.2011. Pidin hyvänä sitä, että asiassa selvitetään konkreettisia yhteistyön muotoja, joita olin ehdottanut esitettäväksi jo aiemmin.

6. Lausunto metropolialueen esiselvityksestä
- Toin esille hyvänä asiana sen, että KH:n päätösehdotus on syntynyt poliittisten ryhmien välisten neuvottelujen tuloksena ja kannatin vastaavaa yhteistyötä jatkossakin. Esitin, että asiassa neuvotellaan Espoon kanssa mahdollisten yhteisten näkemysten ja lausunnon päälinjojen löytämiseksi