Kokous 16.3.2015

2. Kuntajaon muuttamisesta tehty esitys Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan valtuustoille

Esitin päätösesityksessä olevan kohdan 2 muuttamista siten, että sanan keskeyttämistä muutetaan sanaksi lopettamista. Toivottavaa on, ettei yhdistämisasiaan enää palattaisi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Selvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta kilpailutettuun sopimukseen perustuen

Kannatin Tupamäen esitystä asian palauttamisesta kaupunginhallitukseeen. Puheenvuorossa toin ilmi, että asia kannattaa pitää edelleen vireillä, koska tiedossa ei ole se, mitä seuraava eduskunta/hallitus tekee asiassa.

Asiassa tiukka äänestys 18-17.