Perussuomalaisten syrjintä?

Torstai 19.2.2015 klo 21.58 - Taisto Miettinen

Perustuslain 6 §:n (yhdenvertaisuus) mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuslain (2014) 8 § (Syrjinnän kielto) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Perustuslain 12 § (Sananvapaus) mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeusilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Blogeista ja lehdistä on saanut lukea perussuomalaisten ohjelman ”laittomuudesta”.

Käsittelen asiaa yleiseltä kannalta. Puolueohjelma on mielipide, jossa esitetään puolueen ajamia asioita ja mahdollisia muutoksia lainsäädäntöön. Ohjelma voi olla siten pyrkimys nykyisen lain muuttamiseen. Mikäli tarkoitus on muuttaa lakia, niin ohjelman mukainen esitys ei ole tuossa tilanteessa luonnollisestikaan nykyisen lain mukainen.

Miten tämä luonnollinen asia esitetään julkisuudessa? Pyrkimys nykyisen lain muuttamiseen leimataan laittomaksi toiminnaksi. Onko kysymyksessä pyrkimys toimia ”syrjivästi” yhtä puoluetta kohtaan, joka ainoana suurena puolueena esittää ko. ohjelman?

Vaaliohjelmaan vertailun vuoksi todettakoon hallituksen sote-esitys, josta on ehditty antaa jopa lakiesitys. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen sote-lakiesitystä on muutettava merkittävästi, koska se rikkoo perustuslakia. Onko hallitus toiminut tässä tilanteessa laittomasti ja perustuslain vastaisesti antaessaan sen kanssa ristiriidassa olevan lakiesityksen?

http://johanneskoskinen.fi/perustuslakivaliokunnan-pj-koskinen-perussuomalaisten-maahanmuutto-ohjelma-tormaa-perustuslakiin/

http://yle.fi/uutiset/perustuslakivaliokunta_sote-esitysta_muutettava_merkittavasti_rikkoo_perustuslakia/7815517

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015021719212805_uu.shtml

http://nellibaran.puheenvuoro.uusisuomi.fi/187478-perussn-vaaliohjelma-on-laiton


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vaaliohjelma, mielipiteen vapaus

Mielipiteiden rikkaus on voimavaramme - vai onko ?

Lauantai 14.2.2015 klo 10.26 - Taisto Miettinen

Perussuomalaisten ohjelmissa on yhtenä kohtana maahanmuuttopolitiikka. Perussuomalaiset tunnetaan tästä näkemyksestä ilmeisesti parhaiten, vaikka se ei ole olennaisin perussuomalaisten ajama asia maamme niin moninaisissa asioissa. Mitä muita perussuomalaisten ajamia asioita tiedät? Tiedätkö perussuomalaisten ajamista esim. maaseutu-, puolustus-, koulutus-, vero-, elinkeino-, oikeus-, kunta- ja energiapolitiikasta?

Miksi muita perussuomalaisten ajamia asioita ei tunneta? Tämä on sen vuoksi, että muiden suurten puolueiden ohjelmissa maahanmuuttoa ei ole haluttu tuoda esille ja perussuomalaiset erottuvat muista suurista puolueista tämän perusteella. Kaikki taikka ainakin monet perussuomalaiset puoluejohtajaa myöten leimataan tämän perusteella maahanmuuttovastaisiksi ja jopa rasisteiksi, unohtaen samalla muut puolueen ajamat asiat.

Tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat säästää näistä seikoista 1. maahanmuutto 42 %, kehitysyhteistyö 35% ja 3. kansainvälinen kriisien hallinta 32 %. On erikoista, että miltei puolet Suomen kansasta haluaa maahanmuuton kustannusten pienentämistä, mutta samalla yleisen käsityksen mukaan maahanmuuttoa ei saisi kuitenkaan tuoda asiana esille. Vastaava ilmiö ilmenee myös muissa asioissa, joita on nostettu esille. Jos perussuomalaiset eivät toisi säästökohteeksi toivottua maahanmuuttopolitiikkaa keskusteltavaksi, niin kuka sen toisi? Ei ainakaan kukaan muu suurista puolueista, koska silloin leimautuisi samalla rasistiksi.

Pidän rikkautena sitä, että asia kuin asia voidaan tuoda esille ja asiasta voidaan keskustella rakentavasti ilman leimautumista. On rikkaus, että meillä on erilaisia mielipiteitä, erilaisia puolueita ja erilaisia puolueiden jäseniä. On melkoisen pölhöpopulismista ajatella, että jokainen puolueen jäsen olisi samasta puusta veistetty.

Mielipiderikasta ystävänpäivää kaikille

Muihin ohjelmiin voit tutustua http://www.perussuomalaiset.fi/
Tutkimus http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lehdet-suomalaiset-leikkaisivat-eniten-maahanmuutosta/4763266

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Maahanmuutto, perussuomalaiset, mielipiteen vapaus