Kokous 17.10.2016

3 Luottamushenkilöille maksettava käyttökorvaus mobiililaitteiden käytöstä

Tiedustelin asiassa sitä, mistä lukien korvausta maksetaan, koska sitä ei ole mainittu päätösesityksessä. Kaupunginjohtajan vastauksen mukaan sitä maksettaisiin 1.11.2016 lukien

Katsoin, että korvausta maksettaisiin 1.1.2017, koska tätä vuotta on jäljellä vain 2 kk. Tällöin ei ole perusteltua maksaa vuosittaista korvausta tältä vuodelta kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi uudet vaalit ovat huhtikuussa, jolloin pois jäävä luottamushenkilö saisi kaksi vuosikorvausta (a 120 €) 6 kk:n ajalta. Ko. kaksinkertainen korvaus 6 kk:lta ei ole perustelua.

Päätösesityksen mukaan korvausta maksettaisiin jokaiselle varsinaiselle luottamushenkilölle. Tämä mukaan esim. valtuustossa ja lautakunnassa toimiva henkilö saisi 2 korvausta a120 €. Myöskään tämä ei ole perusteltua.

Pois jäävä luottamushenkilö voisi saada siten jopa 4*120 €=480 € 6 kk:n ajalta taikka kahdessa lautakunnassa oleva valtuutettu jopa kuusinkertaisen korvauksen (720 €) 6 kk:n ajalta.

Tämän vuoksi esitin lisättäväksi: Korvaus maksetaan per luottamushenkilö 1.1.2017 lukien. Lisäys hyväksyttiin.