Kokous 15.10.2018

Puheenvuorossani katsoin, että toimenpiteessä (huumepoliisin käynnit koulussa) korostettaisiin valistuksen merkitystä ja että poliisin kanssa valmisteltaisiin huumepoliisin valistuskäyntejä kouluihin.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti em. tarkistetussa muodossa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että ehkäisevän päihdetyön ohjelmaa viitoittavaan painopisteeseen 4. Haittojen ehkäisy lähiyhteisössälisättiin toimenpide: "Valmistellaan poliisilaitoksen kanssa huumepoliisin valistuskäyntejä kouluihin."