Kokous 28.1.2013

Kunnanvaltuuston kokous 28.1.2013

6 Keskusvaalilautakunnan jäsenten valinta 2013-2016
- Pirjo Huttunen jäsen ja Esko Suominen varajäsen

10 Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2013 - 2016

- Taisto Miettinen jäsen ja Pirjo Huttunen varajäsen

12 Sivistyslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2013 - 2016
- Petri Lehtinen varajäsen

14 Liikuntalautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2013 - 2016
- Paul Nieminen jäsen ja Tapio Panttila varajäsen

15 Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi 2013 - 2016
- Jarkko Huttunen lautamies

21Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelma

- kunnanhallitus ehdottanut hankkeen tavoitekustannukseksi 4,9 M€. Kannatin ehdotusta hankkeen sitovaksi kattokustannukseksi 4,9 M€ sekä ehdotin hankepiirustuksien yksinkertaistamista. Ehdotettu päiväkoti on erittäin monimuotoinen (kymmeniä kulmia), joka lisää olennaisesti hankkeen kustannuksia. Mielestäni kunnan tulisi panostaa rakennuksen arkkitehtonisen julkisivullisen monimuotoisuuden sijaan enemmän rakennuksen toimivuuteen ja selkeyteen sekä päiväkodin palvelujen laatuun. Myöskin yksittäinen panostus on melko suuri (tavoite 3223 €/k-m2), kun samaan aikaan muualla toimitaan parakkitiloissa. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankkeen sitovaksi kattokustannukseksi 4,9 M€ äänin 20/14/1 tavoitekustannuksen sijaan.

- kunnanhallitus oli esittänyt selvitettäväksi mahdollisuutta toteuttaa rakennuksen vesikatto viherkattoratkaisuna. Kannatin ehdotusta ko. kohdan poistamisesta. En pidä viherkattoratkaisua järkevänä, ottaen huomioon katolle suunniteltujen aurinkokeräimille aiheutuvat ongelmat, mahdolliset rakennuksen katolla olevan juuriston ja kasvuston aiheuttamat rakennuksen kosteusongelmat, sen lisäkustannukset (arvio 250 t€ alv 0%) sekä myöskin tavoiteltu rakennuksen moderni julkisivu. Kunnassamme on ollut jo aiemmin homeongelmia vastaavissa rakennuksissa riittämiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen äänin 25/10.


- Esitin retkiluisteluradan rakentamista Gallträskille, joka on toteutettu 31.1