Kokous 24.4.2017

Esityksen mukaan : 2.) hyväksyä takauksen vastavakuudeksi hallin sekä kiinteistöosakeyhtiön osakepääoman, jolloin edellä mainittuja ei voi käyttää seuran lainaosuuden vakuutena,

Puheenvuorossani katsoin, että esityksestä puuttui vakuuden määritys (vuokraoikeus sekä sen määrä ja etuoikeus) ja normaalisti vakuudeksi otetaan lisäksi yrityskiinnitys (määrä ja etuoikeus). Myös osakkeiden ottaminen vakuudeksi mahdollista (osakepääoman sijaan).

Palautusta koskevan keskustelun aikana valt. Miettinen ehdotti toisen valtuutetun kannattamana asian palauttamista yhtiön omarahoituksen ja osakepääoman suuruuden sekä vastavakuuden selvittämiseksi.
Valt. Miettisen palautusehdotuksesta äänestettäessä Suoritetussa äänestyksessä palautusehdotus voitti äänin 22-9

Päätös:

KV palautti asian yhtiön omarahoituksen ja osakepääoman suuruuden sekä vastavakuuden selvittämiseksi.

Lopullinen päätös tehtiin seuraavassa valtuuston kokouksessa 25.5.2017

Päätöstä muutettiin valtuuston kokouksessa 9.10.2017 ehdotukseni mukaisesti