Kokous 8.6.2015

16. Oy Granilla Ab:n lainojen uudelleen järjestelyt ja anomus kaupungin omavelkaisen takauksen antamisesta noin 2 miljoonan euron lainoille

Esitin 2 kysymystä, joihin kumpaankaan ei kyetty vastaamaan

- mikä on esitettyjen vakuuksien käytännön arvo (riitävyyden arvioimiseksi)

- kuka päättää siitä, mitä vakuuksia otetaan (kuka arvioi vakuuksien riittävyyden)

Ehdotin päätösehdotuksen toisen kappaleen muuttamista kuulumaan seuraavasti: Takauksen edellytyksenä on yhtiön kaupungille antama riittävä vastavakuus, jonka vakuuden arvioi kaupunginhallitus.

Valtuuston päätös:

KV päätti myöntää edellä esittelytekstissä mainittujen ehtojen puitteissa kaupungin omavelkaisen takauksen Oy Granilla Ab:n enintään 2 miljoonan euron määräiselle lainalle.

Takauksen edellytyksenä on yhtiön kaupungille antama riittävä vastavakuus edellä esitetyn mukaan.

Jätin päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen (alla).


KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 8.6.2015 ASIA NRO 16

ERIÄVÄ MIELIPIDE

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS

Esityksen johdannon mukaan: ”Takauksen edellytyksenä on yhtiön kaupungille antama riittävä vastavakuus, jonka määrä riippuen kaupungin omavelkaisen takauksen voimassaoloajasta, tulee olla koko taattavan määrän edestä (20 vuotta) tai voi olla tätä pienempi, jos kaupungin takaus on lyhytkestoinen (muutama kuukausi) varsinaisten vakuuksien ollessa kiinnityksiä. Mikäli kaupungin takaus olisi vain noin 0,5 miljoonaa euroa ja voimassa vain kunnes valtiokonttorissa olevat haltijavelkakirjat vapautuvat lainojen poismaksun yhteydessä, olisi mahdollista myös katsoa, ettei vastavakuutta tarvita.”

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS / VALTUUSTON PÄÄTÖS

”Takauksen edellytyksenä on yhtiön kaupungille antama riittävä vastavakuus edellä esitetyn mukaan.”

LAINSÄÄNNÖS

Kuntalain 129,1 §:n mukaan ”Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.”

ESITYKSEN / PÄÄTÖKSEN PUUTTEET

- vakuus (”riittävä vastavakuus”) on epämääräinen/yksilöimätön eikä esityksessä ole ilmoitettu vakuuden käytännön arvoa päätöksenteon lainmukaisuuden (129 §) arvioinnin pohjaksi

- päätöksessä ei ole annettu valtuutusta kellekään taholle vastavakuuden riittävyyden arvioinnin osalta

- päätös/edellytetty vakuus on ristiriitainen asian johdannon (”edellä esitetyn”) kanssa. Päätöksessä edellytetään vastavakuutta (”riittävä vastavakuus edellä esitetyn mukaan”), vaikka ”edellä esitetyn” mukaan on mahdollista, ettei vastavakuutta edellytettäisi (”olisi mahdollista myös katsoa, ettei vastavakuutta tarvita”). Myös laki (129 §) edellyttää vastavakuuksia

PÄÄTÖKSEN MUUTOSEHDOTUS

Takauksen edellytyksenä on yhtiön kaupungille antama riittävä vastavakuus, jonka vakuuden arvioi kaupunginhallitus.

Muutoksella valtuuston päätös olisi täyttänyt valtuuston päätöksenteon muodolliset edellytykset vakuuden riittävyyden arvioinnin osalta sekä sisältänyt samalla valtuutuksen sen arvioinnista

”Edellä esitetyn mukaan”-poistamisella päätöksen ristiriitaisuus olisi poistunut ja päätös olisi sisältänyt vakuuden edellyttämisen kaikissa tilanteissa