Kokous 14.5.2018

Esityksen mukaan 2) päättää, että takauksen vastavakuudeksi kaupungin tulee saada laitoskiinnitys kiinteistön vuokraoikeuteen ja rakennuksiin, joka on 1,3 kertaa taattavan lainan määrä,

Puheenvuorossani totesin, että vakuudesta puuttuu olennaisena asiana oleva vakuuden etusija.

Valt. Miettinen ehdotti seuraavaa lisäystä päätösehdotuksen 2 kohdan loppuun: "4 milj. euron kiinnitysten jälkeen yhdessä Espoon kaupungin kanssa".

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.