Kokous 12.3.2018

Kaupungin selvityksen mukaan:

Kauniaisissa on yli 65-vuotiaita yhteensä 2100, heistä noin 1100 on 65- 74-vuotiaita. Yli 70-vuotiaita kuntalaisia on n. 1500. Jos vuoden aikana heistä n. 10-30 % hakisi korvausta, olisi kustannus n. 1500-5000 euroa.

Liukuesteiden hankkiminen ja korvauksen maksaminen tulee toteuttaa mahdollisimman joustavasti. Tällainen on menettely, jossa itse hankituista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä voisi hakea 10 euron korvauksen kerran vuodessa kuittia vastaan.

Käytännössä korvaus maksetaan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön toimesta hakemukseen liitettyä kuittia vastaan hakijan tilille. Hakumenettelystä ja -lomakkeesta tiedotetaan lähemmin esim. Kaunis Grani -paikallislehdessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 13.2.2018 päättäessään kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden korvauksesta (10 e/henkilö/vuosi) yli 70-vuotiaille kuntalaisille ja kaatumistapaturmien ehkäisyyn ja riskiryhmien tunnistamiseen liittyvien käytäntöjen uudistamisesta samalla päättänyt, että korvausta koskevan kokeilun jatko arvioidaan vuoden kuluttua.

Valt. Miettinen ehdotti aloitteen palauttamista uudelleenarviointia varten, perusteluna ikärajan alentaminen 65 vuoteen sekä byrokratian vähentäminen, kun kaupunki hankkisi ja jakaisi liukuesteet. Asian palauttamista ei kannatettu.


En jaksa uskoa, että kovinkaan moni tekee 10 eur takia korvaushakemuksen, joten sen käyttö jäänee pieneksi, samoin kuin niiden mahdollinen ilmaishankinta tapaturmien estämiseksi, kuten mm. Espoossa menetellään. Menettely lisää myös hallintokustannuksia sen sijaan, että hankinta tapahtuisi keskitetysti. Kaikki muut valtuutetut kannattivat siten hiljaisesti byrokratian lisäämistä. Toivon, ettei tällä hiljaisella kannanotolla ole seuraksia vanhusten tapaturmina, sillä yksikin lonkkaleikkaus (20.000 €) tulee kokonaishankintaa kalliimmaksi.