Kokous 19.9.2022

Esitin asian palauttamista, koska asian selvitys on ollut puutteellista. Esitin ainakin jakautumisen sekä esillä olevien myynnin ja vuokrauksen selvittämistä asiantuntijoiden avulla ja lausunnon täydentämistä niiltä osin.

Esitys sai kaikkien kannatuksen

Liputusohjeessa ei ole mainintaa siitä, kuka arvioisi liputtamista sekä päätöksestä puuttuu kuka siitä päättäisi arvioinnin jälkeen

Esitin liputusohjeen tekstin muuttamista siten, että "Muilla lipuilla liputtamista arvioidaan tapauskohtaisesti, lain, hyvien tapojen ja kaupungin arvojen mukaisesti"..... muutetaan... "Muilla lipuilla liputtamisesta päättää kaupunginjohtaja, lain, hyvien tapojen ja kaupungin arvojen mukaisesti"

Asia sai kaikkien kannatuksen


VALTUUSTOALOITE

Tein esityksen paikkajakotoimikunnan lisäämistä kaupungin hallintosääntöön. Aiempi vastaava esitykseni on tehty 27.4.2015.