Kokous 19.3.2014


Päivähoidon kiinteistöstrategian päivitys

Kuntalaisten kuulemisen ja lautakunnan jäsenten vierailun perusteella esittelijä muutti päätösesitystään

Päätös: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Kauniaisten päiväkotiverkoston kehittämistä vaihtoehdon 4 mukaisesti. Heikelintien, Puistokujan ja Satuvuoren päiväkotien toiminta siirtyy valmistuvaan Sansinpellon päiväkotiin. Metsämajan (Berga) päiväkoti pysyy toiminnassa siihen asti, kunnes uusi Koivuhovin päiväkoti valmistuu.


Muut asiat

Lautakunnalle saatettiin tiedoksi, että sivistystoimenjohtaja, opetuspäällikkö sekä suomenkielisen opetustoimen kaikki kolme rehtoria ovat käyneet virkamiestasolla alustavia keskusteluja yhteisestä peruskoulusta suomenkielisessä opetustoimessa. Keskustelu on käynnistetty rehtoreiden aloitteesta. Lautakunta totesi, että keskustelua/valmistelua voidaan lautakunnan puolesta jatkaa ja että asia voidaan haluttaessa myöhemmin tuoda lautakunnan käsittelyyn.