KIITOS KAIKILLE TEILLE ÄÄNESTÄNEILLE 703 :-) JA MUILLE TUKIJOILLE

Vaalityötä tehty yhdessä Petrin ja Veeran kanssa, jossa Jarkko auttanut vaalipäällikkönäni sekä monet muut ystävät ja puolueen jäsenet. Hieno yhteinen matka ja tulos budjettiin nähden. Kolmikosta Veera pääsi läpi. Onnittelut ja halaukset vielä Veeralle.

Ehdokkuuden jälkimaininkien seurauksena työskentelIn vaalien jälkeen eduskunnassa.

Eukonkantaja vastuunkantajaksi eduskuntaan (nro 75)miettinen_taisto_070712-7174-002.jpg

PS Uudenmaan piirin hallitus on valinnut minut eduskuntavaaliehdokkaaksi vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Vaalipäivä on 19.4.2015

Eduskunnan keskeisin tehtävä on lakien säätäminen. Budjettivallan käyttäminen on lainsäädäntövallan ohella toinen eduskunnan perustehtävistä. Mielenkiintoni kohdistuu näihin molempiin eduskunnan päätehtäviin, joista molemmista minulla on akateeminen koulutus sekä pitkäaikainen työkokemus.

Perustuslain 22 §:n mukaan "Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen." Valtion tulee luoda hyvät puitteet kansalaisten hyvinvoinnille. Haluan huolehtia siitä, että tämä toteutuisi kaikkien kohdalla tasapuolisesti.

Myös yrittäjät ovat lähellä sydäntäni omasta yrittäjätaustastani ja työkokemuksestani (yritystutkija/rahoituspäällikkö) johtuen. Yrittäjät luovat työpaikkoja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä näinä massatyöttömyysaikoina.

Minulla on hyvä koulutustausta sekä laaja työkokemus työelämän eri tasoilta.
Teoreettisen tietämyksen lisäksi olen myöskin yhteistökykyinen käytännön aikaansaaja, joka tekee sen, minkä lupaa
Olen toiminut oikeuden alalta 20v mm. käräjätuomarina ja kaupalliselta alalta 10v mm. yritysrahoituspäällikkönä, joiden lisäksi minulla on kokemusta mm.
- terveellisten elämäntapojen ja elinympäristön merkityksestä tulevaisuudelle (kilpaurheilija, koulutus)
- vähätuloisuudesta ja sen tuomista haasteista (kts. media-välilehti)
- työttömyydestä
- opiskelijana olosta (3 korkeakoulua) ja hyvästä koulutusjärjestelmästämme
- työntekijätehtävistä rakennusalalla yli 10v
- yrittäjyydestä (1994-)
- lapsi- ja varhaisnuorisotyöstä sekä opettajuudesta
- lapsiperheen, kehitysvammaisuuden ja vanhuuden haasteista

TAISTO MIETTINEN - SISUKAS SUOMALAINEN

Vastuuntuntoinen taakankantaja

Kykyä, taitoa ja halua kantaa raskaitakin taakkoja hyvällä tuloksella aina maaliin asti, oli taakka mitä tahansa :) (- kymmenkertainen maailmanmestari - )

KOKO KANSAN JA UUDENMAAN EHDOKAS

- Olen lähtöisin vaatimattomista oloista, jolloin vähävaraisuuden haasteet on tuttua
- Vaikutan monissa seuroissa ja yhdistyksissä mm. Uudenmaan edustajana PerusYrittäjät ry:ssä, joka ajaa yrittäjien etuja.
- Olen toiminut yritysrahoituspäällikkönä 10v koko Uudenmaan alueella, jolloin kaikki Uudenmaan kunnat sekä niiden ominaispiirteet ja elinkeinoelämä ovat tulleet tutuksi, samoin kuin eri alan yritykset ja yrittäjyyden haasteet.

Monipuolinen ja laaja-alainen kokemukseni ja koulutukseni sekä taustani antaa erinomaisen näkökulman eri asioihin sekä asioiden hoitamiseen eduskunnassa.

TEEMAT: TYÖ, TALOUS JA OIKEUS

1. Tasapuolinen oikeudenmukaisuus

2. Järkevä valtion talous

3. Terveellinen, turvallinen ja työllistävä elinympäristö

OIKEUDENMUKAISUUS JA ELINYMPÄRISTÖ

Lapset, nuoret ja vanhukset sekä terveydenhoito

Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan, joka sisältää mm. perustoimeentuloon, asumiseen ja terveyteen liittyviä seikkoja.

Yhteiskunnan on toimittava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ikään, sukupuoleen, taloudelliseen asemaan taikka syntyperään katsomatta. Erityinen mielenkiintoni kohdistuu lapsiin/nuoriin, vanhuksiin ja muihin, jotka eivät kykene itse ajamaan omia asioitaan sekä tulevaisuuttamme rakentaviin opiskelijoihin. Perheitä, vanhuksia ja nuoria on tarvittaessa tuettava ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevällä työllä säästetään myös valtion ja kuntien kustannuksia pitkän aikavälin tarkastelussa jälkikäteisiin toimenpiteisiin nähden.

Asuntorakentamisen tulee vastata kasvavien kuntien tarvetta, jotta kohtuuhintaisia asuntoja riittää niitä tarvitseville. Lukuisat homekoulut ja -päiväkodit ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat suuria ja pysyviä terveysongelmia kasvavissa lapsissa. Jokaisella tulee olla oikeus terveelliseen elinympäristöön. Julkisten rakennusten rakentamisen valvontaa tuleekin tehostaa.

Opiskelijat

Perustuslain 16,2 §:n mukaan "Julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä."

Monen opiskelijan on toimeentulon takia oltava opiskelun ohella töissä, joka lykkää valmistumista. Opiskelijoiden tulonhankkimismahdollisuuksia on kohennettava ilman, että opiskelija menettää saamansa opintotuen. Lisäksi koulutukseen ja sen maksuttomuuteen on panostettava.

Verotuksen oikeudenmukaisuus

Suomen verotus on joiltakin osin huomattavasti ankarampaa kuin muissa EU-maissa, kuten mm. autojen ja alkoholin osalta. Suomen verotusta tulisi yhdenmukaistaa suhteessa muihin jäsenmaihin.

Eläkkeiden ja palkansaajien verotuksen tulee olla oikeudenmukainen.

Valtion holhoaminen

Yhteiskunnan holhousta tulee vähentää. Näin on esim. kauppojen ja muiden palvelualan yritysten aukioloaikojen osalta. Kauppojen aukioloajat ovat laissa säännelty, josta poikkeaminen vaatii erillisen luvan. Eri kaupat asetetaan laissa eri asemaan. Myös esim. kampaamot joutuvat hakemaan maksullisen poikkeusluvan itsenäisyyspäivän aukioloon. Sääntely lisää myös hallinnollisia kustannuksia.

JÄRKEVÄ VALTION TALOUS / TYÖLLISYYS

Työntekijät / yritykset sekä valtion talous / verotus

Suomen perustuslain 18,2 §:n mukaan "Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. "

Valtion talouden ja verotuksen tulee toimia siten, että työnteko on kannustavaa ja verotulojen kerryttäminen on sitä kautta mahdollisimman laaja-alaista. Työn vastaanottaminen tai yrittäjäksi ryhtyminen tulisi olla kannattavampaa kuin työttömänä olo.

Yrittäjyyden kynnystä on alennettava tukemalla yritystoiminnan aloittamista esim. mahdollisuudella saada ansiosidonnaista päivärahaa yrityksen alkutaipaleella.

Yhtiöiden verotuksen sijaan painopistettä tulee siirtää osakkaan verotukseen, jolloin yhtiöt investoivat enemmän ja sillä luodaan myös uusia työpaikkoja.

Yhteiskunnan tehokkuus

Yhteiskunnan tehokkuuteen liittyy mm. se, että sen tekninen infrastruktuuri on kunnossa. Tekninen liikenneverkko tulee olla sekä julkisen liikenteen että tieverkoston osalta mahdollisimman tehokas ja ympäristöä säästävä. Tämä tulee esille erityisesti metropolialueella.

Myös tietoliikenneverkko tulee olla tehokas ja kattava.

Muita ajatuksia

Kuulen mielellään Teidän ajatuksia siitä, mitä Teille tärkeitä asioita haluaisitte minun ajavan eduskunnassa.

TAISTO - teesi

Tehokas: teen kunnolla sen mihin ryhdyn
Ammattitaitoinen: monipuolinen korkeakoulutus ja työkokemus
Ilmaisutaitoinen: ilmaisen mielipiteitä pätevästi suullisesti ja kirjallisesti
Sisukas ajamaan yhteisiä asioita sekä olemaan sanojensa mittainen mies
Taloustieteellinen korkeakoulutus ja työkokemus (rahoituspäällikkö)
Oikeustieteellinen korkeakoulutus ja työkokemus (lakimies, käräjätuomari)

TAISTO - vaatimukset ovat kovia, jos puheiden sijaan tarkastellaan todellisia käytännön tekoja. Ne kaikki löytyvät kuitenkin samasta ehdokkaasta, jolla on koulutusta ja monipuolista työkokemusta kuin pienessä kylässä.

VASTATUT VAALIKONEET

LINKIT

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokkaat/taisto-miettinen, jossa voit käydä jakamassa ja tykkäämässä linkkiä facebookin kautta

http://www.aanesta.fi/ehdokkaat/taisto+miettinen/5811023/

miettinen_taisto_22.jpg