Pöytäkirjan mukaan: Valtuutettu Taisto Miettinen ehdotti varapuheenjohtaja Stefan Stenbergin kannattamana, että päätösehdotuksen kohtaan 2. lisätään "507 750 euroa kiinnitysten jälkeen". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys oli vaillinainen kiinnityksen etuoikeuden osalta, johon tein lisäysesityksen, joka hyväksyttiin.

Pöytäkirjan mukaan: Kuntalain 129.1 §:n mukaan kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Yhtiö on esittänyt vakuudeksi Lindstedtintie 1/ Kiinteistötunnus: 235-6-830-1-L1, sähköinen panttikirja 5164 (1 812 309,00 euroa).

Kaupunginjohtaja ilmoitti, että se on muuttanut käytäntöään vastavakuuden vaatimisen osalta (kuntalaki 129 §), jolta osin olin useaan kertaan esittänyt aiemmin päätösten muuttamista sekä jättänyt asiassa eriäviä mielipiteitä sekä vaatinut lausunnon pyytämistä asiassa kuntaliitosta.

Puheenvuorossani toin esille tyytyväisyyden käytännön muuttamisesta, jota olin vaatinut jo usean vuoden ajan kuntalain 129 §:n edellytysten mukaisesti.