Kokous 13.11.2023

Asia kaupungintalokortteli

Esitykseni
Päätöstä muutettava seuraavasti:Valtuusto päättää periaatepäätöksenä, että kaupungintalon alueen asemakaavamuutosta jatketaan 26.9.2023 päivätyn viitesuunnitelmassa esitetyn ratkaisun pohjalta siten, että kerrosala on ensisijaisesti minimissään 24.000 k-m2 ja valmistellaan kaavaehdotus nähtäville.

Puheenvuoroni perustelut:
1. Kaupungin puistomaisuus ja 2. kaupungin talous
1. Kaupungin puistomaisuus liittyy maankäytön suunnitelmiin ja toisaalta kaupungin kasvuun tulevaisuudessaMaankäytön suunnitelmissa asutusta tiivistetään aseman läheisyydessä joka on myös luonnollista kaupungin keskustassa. Jos asutusta tiivistetään keskustassa, niin sitä ei tarvitse tehdä muualla ja päinvastoin jos tiivistämistä ei tehdä keskustassa, niin se on tehtävä muualla.
Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuutta silmällä pitäen. On kustannustehokasta rakentaa mahdollisimman suuri rakennus kerralla, kuin laajentaa sitä mahdollisesti myöhemmin
2. Kaupungin talous
Tontin tehokkuuden kasvaminen lisää kauppahintaa, joka suoraan vaikuttaa kaupungin kassaan. Kyse on 4000 k-m2, joka 1.500 €/m2 tarkoittaisi 6.000.000 € summaa kaupungin kassaan
Lisäksi lisäneliöt tarkoittavat lisää uusia veronmaksajia, jotka lisäävät vuosittaisia verotuloja
Päätöesitykseni sisältää sanan ensisijaisesti, joka tarkoittaa sitä, että kerrosala voi olla tarvittaessa pienempikin kuin 24.000 k-m2, mutta se kuvastaa päättäjien tahtotilaa, joka huomioitaisiin asian jatkovalmistelussa, mutta ei kuitenkaan sido absoluuttisena suureena.

Äänestys siitä, tuleeko esityksen myötä kaupungin kassaan 6.000.000 € ja vuosittaisia lisäverotuloja vai ei
- Perussuomalaiset ja kokoomus: kyllä 15 ääntä
- RKP, Vihreät ja SDP: ei 20 ääntä
Lopputulema oli siten se, että kaupungin kassaan jää saamatta 6.000.000 € kauppahinta sekä vuosittaiset lisäverotulot


ASIAN ÄÄNESTÄMINEN
Kaupunginvaltuusto päätti useiden välivaiheen äänestysten jälkeen käärmetalon suunnittelusta äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti äänin 19-16.

ERILLISTALOT

Äänestyksissä ja ennen kokousta kannatin mm. Jarkon ehdotusta erillistaloista käärmetalon sijaan. Käärmetalo voitti erillistalot niukasti 18-17 eli siis yhden äänen turvin.

PONSI

Esitin asiassa ponnen:

Suunnittelussa panostetaan kiinteistön tehokkaaseen käyttöön.

Äänestys siitä päättyi 14 (jaa) -14 (ei) - 6 (tyhjä) eli tasatilanteeseen, jossa puheenjohtajan ääni ratkaisi ponnen puolesta. Kannattajia oli PS, pääosin kokoomus, vastustajia pääosin RKP ja SDP ja tyhjää pääosin Vihreät ja RKP. Moni siis vastusti kaupungin keskeisimmän paikan tehokasta käyttöä.