Vaaliohjelman käytännön toteuttaminen 2013-2016

Itsenäinen Kauniainen

- KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen kuntarakennelaista (4.3.2013)
- KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen metropolialueesta (13.5.2013)
- KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen metropolialueesta (2.2.2015)
- KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen kuntajaon muuttamisesta (16.3.2015)

Alhainen veroprosentti on säilytettävä

-KH hankkeen esitetyt päiväkodin tavoitekustannukset 4,9 M€ muuttaminen enimmäiskustannuksiksi
- KH hankkeen esitetty päiväkodin viherkatto (250.000 €) poistaminen kosteusongelmien
ja kustannusten takia (28.1.2013)
- Määräalan myynti perustettavan yhtiön lukuun muuttaminen määräalan myynniksi, jolla myynnillä
kaupungille ei aiheutuisi turhaa 88.000 €:n varainsiirtoveroa (29.4.2013).
- Kaupungintalon remontointi 2,1 M€ 2,6 M€:n sijaan (17.11.2014)
- Kaupungin omavelkaiselle takaukselle edellyttävä vastavakuus lain mukaisesti (8.6.2015, 14.12.2015
ja 8.2.2016)
- Järjestelyssä kaupungin kokonaisvastuiden määrä on oltava selvillä (21.9.2015)
- Aiemmasta pakolaisten sijoittamissopimuksesta pidettävä kiinni, ei uusia sitoumuksia sekä
sen kustannukset on esitettävä (13.6.2016)
- Kaupungin luottamushenkilöille maksettava mobiililaitteen käyttökorvaus vain 1 kpl/henkilö ja vasta
1.1.2017 lukien (17.10.2016)

Kunnan peruspalvelut on turvattava

- Monipuoliset lähipalvelut ja SOTE palvelut turvattava (15.12.2014)
- SOTE palvelut turvattava (16.3.2015)

Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

- Valtuustoaloite retkiluisteluradan rakentamista Gallträskille (28.1.2013)
- Lasketteluhissin rakentaminen (11.11.2013)
- Asemakaavan muuttamiseen ei ryhdytä rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi
- Monipuoliset lähipalvelut turvattava (15.12.2014)
- Osa rakennettavista asunnoista myös ARA-rahoitteisia vapaarahoitteisuuden lisäksi (15.12.2014)
- Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (lautakunta 8.6.2016)
- Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin ( valtuusto 22.8.2016)

Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

- Asioiden käsittelyssä noudatettava kaupungin työjärjestystä sekä rakennusjärjestyksen vastattava
muiden kaupunkien käytäntöjä (10.6.2013)
- Asemakaavan muuttamiseen ei ryhdytä rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin
vuoksi (15.9.2014 ja 8.2.2016)
- Osa rakennettavista asunnoista myös ARA-rahoitteisia vapaarahoitteisuuden lisäksi (15.12.2014)
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valitseminen oltava tasapuolista (2.2.2015)
- Valtuustoaloite: Luottamusmiespaikkojen jakaminen oltava avointa ja tasapuolista (14.3.2016)
- Kaupungin vuokra-asuntojen hakijoita kohdeltava tasapuolisesti (13.6.2016)
- Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (lautakunta 8.6.2016)
- Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (valtuusto 22.8.2016)
- Kaupungin luottamushenkilöille maksettava mobiililaitteen käyttökorvaus vain 1 kpl/henkilö ja vasta ' 1.1.2017 lukien (17.10.2016)

.

Vaaliohjelman käytännön toteuttaminen 2017-2021

Tuloveroprosentin korottaminen vuodelle 2017 0,5 % -yksiköllä (17 %) (14.11.2016)

Valtuustoaloite: Luottamusmiespaikkojen jakaminen oltava avointa ja tasapuolista (13.3.2017 ja 14.3.2016)

Valiokuntien lukumäärästä päättäminen hallintosäännön uudistamisessa (13.3.2017)

Valtuustoaloite: Maksuttomat liukuesteet jalkineisiin yli 65 -vuotiaille (13.3.2017 ja 12.3.2018)

Kaupungin omavelkaiselle takaukselle selvitettävä yhtiön omarahoitus ja osakepääoman suuruus sekä vastavakuus (24.4.2017)

Kaupungin omavelkaiselle takaukselle määriteltävä vakuutena olevien kiinnitysten etuoikeusasema (14.5.2018)

Huumepoliisin valistuskäynnit kouluihin Kauniaisten ehkäisevän päihdetyön ohjelmassa vuosille 2018-2022 (15.10.2018)

Kaupungintalon alueelle suunniteltavien uusien asuntojen lukumäärä kaupungin asunto-ohjelmassa vuosille 2017-2021 (-2025) (4.2.2019)

Tilinpäätösasiakirjojen ja rasitustodistuksen esittämisen edellyttäminen asunto-osakeyhtiön osakekannan ostamisessa kaupungille (11.3.2019)

Kaupungin omavelkaiselle takaukselle edellytettävä vastavakuus kuntalain 129 §:n mukaisesti sekä esitys on yksilöitävä (11.11.2019)

Pysäköinninvalvonta on järjestettävä Kauniaisissa (11.5.2020)

Kaupungin omavelkaiselle takaukselle edellytettävä vastavakuus kuntalain 129 §:n mukaisesti (15.6.2020)

Kauniaisten Perussuomalaiset Manna-apu ry tukija 2019 ja 2020 https://www.manna-apu.fi/