Yhteisövero

Lauantai 23.3.2013 klo 20.36 - Taisto Miettinen

Hallitus alentaa yritysten yhteisöverokantaa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin, jonka tavoitteena on edistää kasvua ja kilpailukykyä. Näin yhteisövero on mm. alhaisempi kuin Virossa ja Ruotsissa. Verotuksen painopiste siirtyy tuloksen verotuksesta ulos jaetun voiton verottamiseen, jonka mukaisesti osinkoverojärjestelmä uudistetaan ja osinkotulot verotetaan aina pääomatulona. Julkisesti noteerattujen yritysten osingot säädetään kokonaan veronalaisiksi. Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöstä saadusta osingosta on veronalaista 25 % siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa. Ylimenevä osa on kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Myöskin kulutusverot nousevat, kuten alkoholi-, makeis-,  tupakka- ja sähkövero. Tämä lisää ainakin pääkaupunkiseudulla edelleenkin Viron matkailua.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yhteisövero

SOTE Kauniaisissa

Keskiviikko 20.3.2013 klo 22.34 - Taisto Miettinen

Sote-työryhmä luovutti 19.3 lausuntonsa, jonka mukaan alle 20 000 asukkaan kunnat eivät saa itsenäistä palvelujen järjestämisvastuuta vaan ne kuuluvat johonkin sote-alueeseen. Työryhmän lausunnon mukaan Espoo vastaisi Kauniaisten ja Kirkkonummen palvelujen järjestämisestä.

Lähtökohtana on perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tasavertainen järjestäminen. Lähipalvelujen saatavuus turvataan tällä esityksellä, sanoo selvitystyötyhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

Kysymyksessä on siis työryhmän raportti ja esityksessä on vielä monta avointa kysymystä. Lakiehdotusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ei ole siten vielä annettu.

Se, mitä esitys tarkoittaa käytännössä Kauniaisten kannalta, on vielä vaikea kaikilta osin arvioida. Kauniaisten lähipalvelut on jo turvattu. Mitä tarkoittaa Espoon vastuu palvelun järjestämisestä: ilmeisesti Espoo pääosin päättää esim. sote-alueen terveyskeskusten sijainneista ja niitä käyttävistä henkilöistä alueellisesti yms.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1852761

1 kommentti . Avainsanat: sote kauniainen

Hellre stad än stadsdel

Torstai 14.3.2013 klo 8.29 - Taisto Miettiinen

Finlands kommuntidning 2/2013 s.  7 Hellre stad än stadsdel

På politiskt håll är man rörande överens om att det inte lönar sig att rucka på kommungränserna.
- Man kan nog säga att alla partier vill att Grankulla ska behålla sin självständighet. Sannfinländarna avviker inte från den åsikten, säger stadsfullmäktigeledamoten TAISTO MIETTINEN (Sannf).
Farhågorna vid en sammanslagning är enligt Miettinen att inkomstskatten stiger och att servicen och lokaldemokratin försämras.
- Jag hoppas att vi kan samarbeta om service med Esbo och jag ser gärna att samarbetet utökas.
Han ställer sig positiv till ett regionalt samarbetsorgan men säger att det kan finnas vissa risker om det innebär att beslutsfattande överförs från kommunerna.
- I ett metropolsammanhang är vi en liten aktör med små möjligheter att påverka.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntaliitos metropoli Kauniainen Finlands kommuntidning