Kokous 17.11.2014

9. Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015 - 2019 investointisuunnitelmaehdotus

Asiassa oli vastakkain vanhan kaupungintalon remontointi sekä uuden rakentaminen. Kannatin kaupungintalon remontointia, koska kaupungintaloa ei voi jättää remontoimatta vuosiksi eteenpäin kaupungintalon alueen mahdolliseksi uudelleensuunnitteluajaksi.

Valtuuston äänestyspäätös: remontointi

Lisäksi asiassa oli vastakkain 2,6 M€ pohjaesitys sekä pienempi 2,1 M€:n esitys. Kannatin pienemmän määrärahan hyväksymistä, jolloin välttämättömät korjaukset voidaan tehdä ja asiassa voidaan harkita / selvittää alueen uudelleensuunnittelua. Uudelleensuunnittelu ei ole taloudellisesti järkevää, mikäli rakennus remontoitaisiin täydellisesti. Myöskin julkisivun korjaamisen tarpeellisuus ja siihen varattu määräraha tulee harkita uudelleen.

Valtuuston äänestyspäätös: 2,6 M€:n määräraha