Yhteisövero

Lauantai 23.3.2013 klo 20.36 - Taisto Miettinen

Hallitus alentaa yritysten yhteisöverokantaa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin, jonka tavoitteena on edistää kasvua ja kilpailukykyä. Näin yhteisövero on mm. alhaisempi kuin Virossa ja Ruotsissa. Verotuksen painopiste siirtyy tuloksen verotuksesta ulos jaetun voiton verottamiseen, jonka mukaisesti osinkoverojärjestelmä uudistetaan ja osinkotulot verotetaan aina pääomatulona. Julkisesti noteerattujen yritysten osingot säädetään kokonaan veronalaisiksi. Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöstä saadusta osingosta on veronalaista 25 % siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa. Ylimenevä osa on kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Myöskin kulutusverot nousevat, kuten alkoholi-, makeis-,  tupakka- ja sähkövero. Tämä lisää ainakin pääkaupunkiseudulla edelleenkin Viron matkailua.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yhteisövero