Valtuutettu Miettinen esitti valtuutettu Huttusen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun siten, että "Tontille toteutettavien asuntojen huoneistoalasta (h-m²) yhden asuinhuoneen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala saa olla enintään 25 % sekä kolmen asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 60 %. Yhden asuinhuoneen asuntojen huoneistoalan (h-m²) on oltava vähintään 30 m²."
Suoritetussa äänestyksessä, jossa asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestivät "jaa" ja valtuutettu Miettisen ehdotusta asian palauttamisesta kannattavat äänestivät "ei", valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun äänin 20-14 (Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Häyrinen-Immonen, Johansson, Korpela, Lehmuskoski, Mollgren, Palojoki, Rintamäki-Ovaska, Salminen, Tuohioja, Tupamäki, Villa, Wahlstedt), yhden äänestäessä tyhjää (Rehn-Kivi)


Valtuusto palautti asian valmisteluun seuraavalla evästyksellä: Tontille toteutettavien asuntojen huoneistoalasta (h-m²) yhden asuinhuoneen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala saa olla enintään 25 % sekä kolmen asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 60 %. Yhden asuinhuoneen asuntojen huoneistoalan (h-m²) on oltava vähintään 30 m².

Puheenvuorossani toin esille sen, että muutkin asunnot voitaisiin jättää vastaavasti hoitamatta ja sen jälkeen hakea tontille lisää rakennusoikeutta rakennusten purkamisen ohella. Rakennuksissa tulee olla enemmän perheasuntoja sekä huoneisojen on oltava esitettyä suurempia.

Kaupunki on myöhemmin muuttanut kaavaa esitetyn mukaisesti 20.12.2021


Esityksen mukaan "Kauniaisten kaupunki tulee myös jatkossa liputtamaan Helsinki Pride-viikolla ja huomioimaan yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden kaikessa toiminnassaan."

Valtuutettu Pauli Tuohioja esitti valtuutettujen Binga Tupamäen, Taisto Miettisen ja Jarkko Huttusen kannattamana, että vastauksen viimeisestä lauseesta poistetaan sanat "liputtamaan Helsinki Pride-viikolla ja".

Puheenvuorossani toin esille sen, että kaupungin tulisi liputtaa vain virallisina liputuspäivinä, koska muutoin mitä tahansa päiviä voitaisiin tasapuolisuuden vuoksi liputtaa, kuten vammaiset, vanhukset, naisten päivä (jos ei jo liputeta), rasismin vastainen viikko ja kaikki muut vastaavat viikot.