Kokous 10.6.2013

46 Vuoden 2012 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus

- käytin puheenvuoron menneestä tilikaudesta ja nykyisen tilikauden alusta (ilmaisin tyytyväisyyteni yhteistyöhön)

51 Pujottelurinteen uuden hissin hankinta (lisämääräraha)

- kannatin ehdotuksen palauttamista liikuntalautakunnalle valmisteltavaksi, johon asian käsittely ensisijaisesti kuuluu työjärjestyksen mukaan. Myöskin asiaa koskeva määräraha tulee budjetoida.

57 Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestys
Valt. Sederholm esitti valt. Fellmanin kannattamana, että rakennusjärjestyksen 7 § 1 momenttiin lisätään seuraava: "Siinä tapauksessa, että rakennusruutu sijaitsee vain 4 metrin etäisyydellä tontin rajasta on etäisyys tonttirajaan laskettava rakennuksen uloimmasta rakennelmasta."

Käytin asian osalta useita puheenvuoroja ja vastustin tehtyä esitystä. Tehty esitys poikkeaa olennaisesti muiden kuntien rakennusjärjestyksistä, joissa rakennelmat (esim. katokset) voivat sijaita rakennusruudun ulkopuolella yleensä n. 1.5m etäisyydellä. Harkintavalta kuuluu asian osalta rakennuslautakunnalle. Tehty esitys aiheuttaisi mm. ongelmia tonteilla, joissa on rakennusoikeutta useammalle rakennukselle, mutta rakennusruutu on pieni.

62 Valtuustoaloite retkiluisteluradan rakentamisesta Gallträskille

- oma tammikuussa tehty esitykseni