Kokous 11.3.2019


Kokusmateriaalissa ei ollut tuoretta rasitustodistusta eikä myöskään ostettavan yhtiön tilinpäätöstä. Tiedossa ei siten ole, minkälaista yhtiötä ollaan ostamassa. Pyysin täydentämään materiaalia tältä osin.....

Ennen kokouksen alkua oheismateriaaliin lisättiin tilinpäätösasiakirjat 2017 ja rasitustodistus (vain KV:n jäsenille).

Kokouksessa tiedustelin kaupunginjohtajalta, miksi ostoon kaupunginhallituksen jäseneltä ei ole ryhdytty aiemmin ennen kaavamuutosta, jolloin hinta olisi ollut edullisempi. Samalla tiedustelin, mikä tarve kaupungilla on toimia puhtaana edelleenmyyjänä kaupunginhallituksen jäsenen tontin myynnissä......(kyse ei siten kaupungin tonttivarannon lisäämisestä)