Kokous 14.11.2016

Kannatin asiassa 0,5 %:n korotusta eli veroäyrin nostamista 17 %:iin. Äänestystulos 22-13.

Asiassa esitettiin myös 0,25 %:n korotusta ja rakenteellisia muutoksia kaupungin organisaatioon. Kannatan myös rakenteellisia uudistusten selvittämistä, mutta pelkkä ajatus rakenteellisista muutoksista ilman konkreettista esitystä ei ole riittävä vastaesitys 0,5% korotuksen vastustamiselle. Mielestäni on järkevää korottaa nyt riittävästi, jotta ei jouduta enempiin korotuksiin seuraavana vuonna. Ero kaupungin tulojen ja menojen välillä on huomattava ja edellyttäisi ilman kaupungin omaisuuden myyntiä suurempiinkin korotuksiin. Muutoinkin esitettyä 0,25 %.n korotusta voidaan pitää erikoisena, kun samat tahot esittivät 1 M€:n lisäystä investointisuunnitelmiin Mäntymäen koulun osalta.