Kokous 15.9.2014

2. Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10-14)

Esitin, ettei asemakaavan muutokseen ryhdytä. Kysymyksessä on ennakkotapaus ja mikäli asemakaavaa ko. tilanteessa muutettaisiin, johtaisi se lukuisiin uusiin vastaaviin hakemuksiin. Rakennuksen pitäminen huonossa kunnossa ei voi olla peruste asemakaaavan muutokselle, vaan asemakaavan mahdollinen muutos tulee käsitellä kaupungin maankäyttösuunnitelmassa. Rakennusten omistajalla on oikeus hakea purkulupaa, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi sekä hakea rakennuslupaa ja rakentaa nykyisin kaavan mukaisesti. Kannatin esitettyä pontta