Perussuomalaisten syrjintä?

Share |

Torstai 19.2.2015 klo 21.58 - Taisto Miettinen


Perustuslain 6 §:n (yhdenvertaisuus) mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuslain (2014) 8 § (Syrjinnän kielto) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Perustuslain 12 § (Sananvapaus) mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeusilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Blogeista ja lehdistä on saanut lukea perussuomalaisten ohjelman ”laittomuudesta”.

Käsittelen asiaa yleiseltä kannalta. Puolueohjelma on mielipide, jossa esitetään puolueen ajamia asioita ja mahdollisia muutoksia lainsäädäntöön. Ohjelma voi olla siten pyrkimys nykyisen lain muuttamiseen. Mikäli tarkoitus on muuttaa lakia, niin ohjelman mukainen esitys ei ole tuossa tilanteessa luonnollisestikaan nykyisen lain mukainen.

Miten tämä luonnollinen asia esitetään julkisuudessa? Pyrkimys nykyisen lain muuttamiseen leimataan laittomaksi toiminnaksi. Onko kysymyksessä pyrkimys toimia ”syrjivästi” yhtä puoluetta kohtaan, joka ainoana suurena puolueena esittää ko. ohjelman?

Vaaliohjelmaan vertailun vuoksi todettakoon hallituksen sote-esitys, josta on ehditty antaa jopa lakiesitys. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen sote-lakiesitystä on muutettava merkittävästi, koska se rikkoo perustuslakia. Onko hallitus toiminut tässä tilanteessa laittomasti ja perustuslain vastaisesti antaessaan sen kanssa ristiriidassa olevan lakiesityksen?

http://johanneskoskinen.fi/perustuslakivaliokunnan-pj-koskinen-perussuomalaisten-maahanmuutto-ohjelma-tormaa-perustuslakiin/

http://yle.fi/uutiset/perustuslakivaliokunta_sote-esitysta_muutettava_merkittavasti_rikkoo_perustuslakia/7815517

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015021719212805_uu.shtml

http://nellibaran.puheenvuoro.uusisuomi.fi/187478-perussn-vaaliohjelma-on-laiton


Avainsanat: vaaliohjelma, mielipiteen vapaus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini